Dokumenty sprzedaży

Sklep internetowy controls4you.pl wystawia fakturę VAT do każdej dokonanej transakcji. W zależności od rodzaju Klienta i transakcji, mogą to być następujące typy faktur VAT.

  • Dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą, posiadającego osobowość prawną oraz dla jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną –  Faktura VAT netto, czyli zawierająca ceny i wartości towarów netto. Podatek jest w niej naliczany jako iloczyn wartości i stawki.
  • Dla Klienta Indywidualnego – Faktura VAT brutto, zawierająca ceny i wartości towarów z VAT.

Klient dokonuje wyboru rodzaju faktury na etapie składania zamówienia.

Skip to content