Reklamacje

Jeśli masz uwagi dotyczące zakupionych produktów, prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza reklamacyjnego. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia na swój adres e-mail.

Formularz zwrotu

ZASADY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Postępowanie reklamacyjne odbywa się zgodnie z przepisami prawa i warunkami współpracy sprzedawcy.

Pozostaw towar w oryginalnym opakowaniu i przechowuj go zgodnie z instrukcjami producenta.

Wypełnij formularz reklamacyjny i wyślij go razem z reklamowanym towarem, pocztą na nasz adres (nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za zaliczeniem pocztowym).

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w związku z zawartą umową sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z realizacją procesu reklamacji, m.in. dostawcy usług IT, firmy kurierskie, operatorzy płatności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania tj. przez rok po rozliczeniu reklamacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zgłoszenia reklamacji i jej rozpatrzenia.

Skip to content