Warunki gwarancji

  1. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w druku gwarancji, wystawionej przez gwaranta. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.
  2. Jeżeli wraz z Produktem i/lub fakturą VAT nie została dostarczona karta gwarancyjna producenta uważa się, że producent nie wystawił na ten produkt karty gwarancyjnej.
  3. Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec sklepu controls4you.pl roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
  4. Sklep jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W tej sytuacji Klient składa reklamację.

Skip to content