Siemens

Siemens w Polsce jest aktywnym partnerem polskiej gospodarki, przyczyniającym się do jej modernizacji i promującym technologie, które wpływają na podniesienie poziomu życia mieszkańców, zapewniając przy tym efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie skażenia środowiska. Siemens w Polsce działa w wielu kluczowych obszarach, koncentrując się na elektryfikacji, automatyzacji i digitalizacji. Reprezentowany przez grupę firm oferuje klientom w Polsce pełną ofertę koncernu Siemens.

Od początku istnienia jesteśmy partnerem polskiej gospodarki i społeczeństwa w zakresie transformacji technologicznej. W odpowiedzi na globalne trendy i wobec pilnej potrzeby ochrony klimatu, stawiamy dziś przed sobą jeszcze bardziej ambitne cele. Dlatego stworzyliśmy nową, zrównoważoną strategię, która pomoże nam kontynuować misję odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.
  

Dopasowane i kompleksowe portfolio produktów, od komponentów szaf sterowniczych po systemy automatyki i elementy układu napędowego oraz sterowniki przemysłowe. Usprawnij prace związaną z planowaniem i zapewnij współpracę wszystkich urządzeń. Nasze produkty zostały gruntownie przetestowane, są certyfikowane i gwarantują wysoką dostępność, dla pełnej elastyczności w globalnym środowisku przemysłowym. – www.siemens.com/pl/pl

Skip to content